Επίδομα θέρμανσης: "Κόφτης" στη... ζεστασιά του κόσμου! Αναλογικές πληρωμές αν καλυφθεί το κονδύλι!

Όσοι προλάβουν! Αυτό ορίζεται ουσιαστικά από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για το επίδομα θέρμανσης!
- Το κονδύλι ανέρχεται στο ποσό των 105 εκατομμυρίων ευρώ.
- Αν αυτό καλυφθεί, τότε οι δικαιούχοι θα πάρουν επίδομα... κατ΄ αναλογίαν!
- Το υπουργείο θεωρεί πως δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από το προβλεπόμενο ποσό.
- Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου.
- Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει το ποσό των 105 εκατομμυρίων ευρώ για την παροχή επιδόματος θέρμανσης. Αν όμως αυτό το ποσό δεν φτάσει, τι θα συμβεί; Δυστυχώς, το "κακό" σενάριο.

Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης που θα έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα, θα πληρωθούν κατ' αναλογία! Δηλαδή όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών!

Το υπουργείο πιστεύει ότι... φτάνουν τα 105 εκατ. ευρώ
Ουσιαστικά αυτό προβλέπει η απόφαση που φέρει τις υπογραφές ολόκλητου του οικονομικού επιτελείου. Συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αναφέρεται: "Εφόσον το υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος ποσού επιδόματος θέρμανσης, δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ποσού επιδόματος που αφορά σε εκκρεμούσες αιτήσεις, τότε αυτό (το ως άνω υπόλοιπο) θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αναλογικά".

Το υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του εκτιμά πως οι αιτήσεις που θα υποβληθούν δεν θα υπερκαλύψουν το κονδύλι, αφού όπως και πέρυσι θα υπολείπονται του αριθμού των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, την περασμένη χρονιά είχαν υποβληθεί περίπου 1,1 εκατομμύριο αιτήσεις έναντι 5,5 εκατομμυρίων δικαιούχων, ενώ φέτος έναντι 2,3 εκατομμυρίων δικαιούχων υπολογίζεται ότι οι αιτήσεις δεν θα ξεπεράσουν τις 700 χιλιάδες.

Παρόλα αυτά, η πρόβλεψη αυτή από μόνη της, δείχνει πως υπάρχει το ενδεχόμενο να... ξεμείνει από ρευστό το ΓΛΚ τον Ιούνιο, δηλαδή να μην φτάνουν τα 105 εκατ. ευρώ του προβλεπόμενου κονδυλίου για να πληρωθούν όλες οι αιτήσεις που θα εκκρεμούν.

Εδώ να σημειώσουμε πως οι πρώτες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31/12/2015 για να πληρωθεί έως τις 2 Φεβρουαρίου. Παρόλα αυτά, οι καλές έως τώρα καιρικές συνθήκες και φυσικά η κατάργηση της δυνατότητας αίτησης προκαταβολής του 25% του επιδόματος θέρμανσης, κράτησε πολλούς καταναλωτές μακριά από τις παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης.

Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο και μετά, θα ξεκινήσουν οι "χοντρές" παραγγελίες, συνεπώς τότε είναι που θα κριθεί εάν το κονδύλι για το επίδομα είναι αρκετό και πολύ περισσότερο αν οι υπολογισμοί για τους δικαιούχους ήταν σωστοί. 

Τι αναφέρει η εγκύκλιος
Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους απεστάλη σε όλες στις αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπει τις διαδικασίες για την καταβολή όπως και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης από τους δικαιούχους.

Αναλυτικά, όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

- ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

- το ονοματεπώνυμό του,

- ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

- ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

- ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

- η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,

- αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,

- η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

- τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Τα δικαιολογητικά
Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

- τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

- τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

- τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

- τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

- το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 30 Μαΐου 2016.

Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον ΑΦΜ και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετία.

Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων
Πιο συγκεκριμένα:

- Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωμής, το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 2 Φεβρουαρίου 2016.

- Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Μαΐου 2016 το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου 2016.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εφόσον το υπόλοιπο του προϋπολογισθέντος ποσού επιδόματος θέρμανσης, δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ποσού επιδόματος που αφορά σε εκκρεμούσες αιτήσεις, τότε αυτό (το ως άνω υπόλοιπο) θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αναλογικά.

Πηγή: newsit.gr

Post a Comment

Κάνε το σχόλιο σου εδώ...

Νεότερη Παλαιότερη