ΟΕΑΔ: Προγράμματα ανέργων – 32.000 δικαιούχοι επιταγών

Δυο προγράμματα του ΟΑΕΔ θα τρέξουν άμεσα και αφορούν σε νέους ανέργους από 18 ως και 29 ετών.

Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των δράσεων για επιταγές εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εκπονεί νέο πρόγραμμα για 12.000 ανέργους ηλικίας από 18 ως 24 ετών, αλλά και ακόμη ένα 30.000 θέσεων εργασίας για νέους από 25 έως 29 ετών.

Το νέο πρόγραμμα για νέους 18 ως 24 ετών αφορά 3.000 θέσεις αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και 9.000 θέσεις κατώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 έως 420 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι διάρκειας 180 ωρών και θα αφορά την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης. Η δεύτερη φάση, που θα είναι διάρκειας 200 - 240 ωρών, θα επικεντρώνεται στις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα καθοριστεί ανάλογα με το εάν πρόκειται για ωφελούμενους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Βασική προϋπόθεση για να πάρει μέρος κάποιος στο πρόγραμμα είναι να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι.

Πηγή: newsit.gr

Post a Comment

Κάνε το σχόλιο σου εδώ...

Νεότερη Παλαιότερη