Συντάξεις: Παγίδες παντού – Αυξάνονται τα όρια μειώνονται τα ποσά για τους συνταξιούχους

- Χάνουν 30% και άλλο 10% όσοι βγαίνουν στα 62 και όχι στα 67 έτη
- Μεγαλύτερες οι μειώσεις για τις μητέρες με θεμελιωμένο δικαίωμα που φεύγουν μετά τις 18 Αυγούστου του 2015
- 8 κατηγορίες ασφαλισμένων γλιτώνουν τις αλλαγές, από 5 ως 17 χρόνια επιπλέον για ασφαλισμένους του ΙΚΑ

Μεγαλύτερες είναι οι περικοπές που κρύβει το νέο ασφαλιστικό για όσους βγαίνουν πρόωρα σε σύνταξη. Χαμένες και οι μητέρες ανηλίκων παιδιών παρά το γεγονός ότι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα, αν έφυγαν μετά τις 18 Αυγούστου, ενώ χαμένοι είναι και κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ παρά το γεγονός ότι υπάγονται στα βαρέα, όπως για παράδειγμα οι ηθοποιοί.

Μεγαλύτερες περικοπές στη μειωμένη σύνταξη
Το κλειδί είναι η 18 Αυγούστου. Όσοι αποχωρούν μετά, ακόμη και εάν πρόκειται για μητέρες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Δεν είναι μόνο η αύξηση του ορίου ηλικίας αλλά και η αύξηση του πέναλτι της αποχώρησης από το 6% μπορεί να φτάσει ως και το 30% κλιμακωτά.234343 Πέναλτι πρόωρης αποχώρησης θα έχουν όμως ακόμη και όσοι ενώ συμπλήρωσαν το 62 έτος ηλικίας αν υπάγ9νται στον νέο νόμο. Και αυτοί οι ασφαλισμένοι θα έχουν εφόρου ζωής μείωση 30% στη σύνταξη αλλά και 10% μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Κατηγορίες εργαζομένων όπως οι ηθοποιοί θα δουν σταδιακά τα όρια ηλικίας τους να αυξάνονται από τα 50 στα 67 παρά το γεγονός ότι υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Χιλιάδες είναι επίσης οι ασφαλισμένοι που θα εγκλωβιστούν περιμένοντας την επικουρική σύνταξη, αφού βάσει του νέου νόμου θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν το όριο, να εκδοθεί η κύρια και στη συνέχεια η επικουρική.324242 Μία νέα εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας δείχνει τα νέα δεδομένα που πλέον είναι σε ισχύ για τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στα ασφαλιστικά ταμεία και από τα οποία προκύπτει πως για να λάβει κάποιος πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχει κλείσει τα 62 χρόνια ζωής και να έχει 40 χρόνια ασφάλισης.

Ωστόσο, αυτό θα ισχύει για όσους βγουν στη σύνταξη έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 γιατί μετά από αυτή την ημερομηνία για να λάβει κάποιος πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχει κλείσει τα 67 χρόνια.

Με τις διατάξεις αυτές, από 1.1.2022, θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α` 115).

Επίσης, από 1.1.2022, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

α) Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι και 18.8.2015, δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2311, Β΄).

β) για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) και εφεξής, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως διαφαίνεται στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσης,:

α. οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και
γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται (και επομένως δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδοτησης) τα θεμελιωμένα έως και 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε. Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

Πηγή: newsit.gr

Post a Comment

Κάνε το σχόλιο σου εδώ...

Νεότερη Παλαιότερη