Πανελλήνιες 2015: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Πανελλήνιες 2015: Περίπου δύο εβδομάδες απομένουν μέχρι τις 18 Μαϊου, όταν οι μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας θα καθίσουν στα θρανία για να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κατά την διάρκεια της εξέτασης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά ορισμένους κανόνες προκειμένου να μην μηδενιστεί η κόλλα τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κατοχή και μόνο κινητού τηλεφώνου, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένο, σημαίνει αυτόματα τον μηδενισμό του γραπτού. Μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρουν μαζί τους μέσα στην αίθουσα, βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Αναλυτικά, oι υποχρεώσεις των μαθητών κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι οι εξής:

1.Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης για τα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης, με αλφαβητική σειρά, γίνεται με την ευθύνη του Διευθυντή του οικείου Λυκείου, ο οποίος συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.

2. Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blanco),κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ ή ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων, αν πρόκειται για εξέταση μαθήματος σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.”

3. Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται προς τας υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέταση του απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής ή προκειμένου για μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, ύστερα από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα ή με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 37, αν πρόκειται για ιδιωτικό σχολείο, και βαθμολογείται με τον κατώτατο βαθμό μηδέν (0). Η Λυκειακή Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία το μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο , τα δύο μέλη και τον γραμματέα αυτής.

Αν πρόκειται για μάθημα που εξετάζεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης όπου αναφέρεται Λυκειακή Επιτροπή νοείται ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα ή η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 37, αν πρόκειται για απολυτήριες εξετάσεις ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου.

Πηγή: newsit.gr

Post a Comment

Κάνε το σχόλιο σου εδώ...

Νεότερη Παλαιότερη