Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις – Κατατέθηκε στη Βουλή

Μπορεί ο Ντέκλαν Κοστέλο να προσπάθησε να μπλοκάρει (μεταξύ άλλων) το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις αλλά αυτό τελικά κατατέθηκε στη Βουλή. 

Αργά το βράδυ της Τρίτης έφτασε στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για την εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών είτε προς το Δημόσιο είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 δόσεις και με μεγάλη μείωση των προσαυξήσεων. 

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη ρύθμιση μπορούν να το κάνουν είτε μέχρι τις 26 Μαΐου, αν χρωστούν στο Δημόσιο, είτε μέχρι τις 30 Απριλίου, αν χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία. 

Η ρύθμιση προβλέπει πως όλα τα χρέη προς εφορίες ή τελωνεία που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι την 1η Μαρτίου 2015 μπορούν να τακτοποιηθούν: 

- με εφάπαξ πληρωμή του αρχικού ποσού της οφειλής και διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής

- με τμηματική καταβολή από 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και των τόκων, αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως 30%.

Για όσους εξοφλήσουν μέχρι τις 27 Απριλίου οποιοδήποτε ποσό πάνω από 200 ευρώ χρεών προς το Δημόσιο προβλέπεται ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων και μετά υπαγωγή του υπολοίπου στη ρύθμιση των 100 δόσεων

Χρέη στην Εφορία

1. Όλα τα χρέη έως και την 1η Μαρτίου 2015 μπορούν να τακτοποιηθούν είτε με εφάπαξ καταβολή και ταυτόχρονη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής είτε σε μηνιαίες δόσεις που μπορούν να κυμανθούν από 2 έως και 100, με έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των τόκων κλιμακούμενη αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων, από 90% έως και 30%.

2. Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ.

3. Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3% ετησίως. Το επιτόκιο αυξάνεται κατά 0,25% σε περίπτωση εκπρόθεσμης δόσης.

4. Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.

5. Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης, ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

6. Εφόσον πληρωθεί ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, δηλαδή τουλάχιστον 200 ευρώ, μέχρι τις 27 Απριλίου 2015, θα χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ποσό αυτό πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 30 Απριλίου.

Παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές ανεξαρτήτου ύψους, είτε εφάπαξ, είτε έως 50 δόσεις, είτε έως 100 δόσεις, με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων. 

Για εφάπαξ καταβολή, προβλέπεται έκπτωση 100%, μειώνεται σε 70% στην περίπτωση ρύθμισης έως 50 δόσεις, και έκπτωση 50% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις.

Επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 3%, στην αποπληρωμή των οφειλών, μόνο για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Για ποσά έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται ετήσια προσαύξηση, ως επιπλέον κίνητρο ένταξης στη ρύθμιση σε μικροεπαγγελματίες.
Προϋπόθεση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση είναι η πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. 
Παρέχεται το δικαίωμα ένταξης και σε οφειλέτες που έχουν υπαχθεί ήδη σε άλλες υφιστάμενες ρυθμίσεις. Σε όσους ασφαλισμένους, αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το 2014, αναστέλλονται τα εισπρακτικά μέτρα και οι διώξεις για περίοδο 12 μηνών.

Αλλαγές στο Αιγιαλό

Με άλλες διατάξεις στο νομοσχέδιο γίνεται ρύθμιση στον καθορισμό οριογραμμής του αιγιαλού. Δίνεται χρονικό περιθώριο 6 μηνών από την 1.1.2016 και μετά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας για να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή, για να αποτυπωθεί η τελευταία ως οριστική. Επίσης, υπάρχει το όριο της 22ας Αυγούστου 2015, ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου σύμφωνα με το οποίο θα επεξεργάζεται τη σάρωση και τη γεωαναφορά όλων των ήδη καθορισμένων αιγιαλών. 

Πηγή: newsit.gr

Post a Comment

Κάνε το σχόλιο σου εδώ...

Νεότερη Παλαιότερη